fredag 5. oktober 2007

Challenge for Dummies - Trippstrekninger

Normalt settes det opp egne strekninger for kalibrering av tripp for hvert løp på løpsdagen, men bor du i Oslo eller Akershus er det et par steder du relativt enkelt kan klibrere trippen din i forkant av løpet, hvilket er å anbefale.

Sandvika - Engervannet - Haslum:


Aktuell strekning er markert med rød stiplet linje. Klikk på bildet for større versjon

Kjører du fra Sanvika mot Haslum starter du trippen ved enden av betongrailen etter at du har kjørt ut av rundkjøringen og begynner på Engervannet. Stopp trippen ved fotgjengerskiltet etter å ha passert tavle for fartsmåling, distansen = 2270 m

Fra Haslum retning Sandvika starter du trippen ved skilt på andre siden av samme fotgjengerfelt og stopper trippen ved skilstolpen til det gule skiltet Sandvika st, Parkering Sandvika st.(denne er rett ovenfor betongrailen), distansen = 2250 m


Det er også en trippdistanse fra busslommen på Skøyen (v/Statoil) til havarilomme nr. 8 på E18 mellom Sandvika og Nesbru, distansen = 10,63 km. I begge ender benyttes skiltstolpe.


Aktuell strekning er markert med rød stiplet linje Klikk på bildet for større versjon

De forskjellige trippene har sine egne måter de kan kalibreres på og vil ikke bli omhandlet her, men dersom man har mekanisk tellerverk er ofte disse metodene aktuelle:

  • Skifte fysisk drev (tannhjul som på Halde)
  • Sette et tresiffret tall (eget kalibreringsverk som på Brantz retrotripp)
  • Trinnløs skrue (som på Hemo)
Mer avanserte tripper kan automatisk ta høyde for dekksslitasje etc, men de har jeg aldri sett