onsdag 17. oktober 2007

Challenge for Dummies - Tulipanpiler

Under følger noen eksempler på tulipanpiler slik man kan oppleve dem i kjøreordren.Kryss jernbanen til høyre i T-kryss. Tripp punkt i T-kryssFortsett rett frem, tripp punkt er ved markeringTypisk brukt ved start etappe (TK). Tripp nullstilles isåfall ved 40km/t skiltInn i veidele, hold til høyre. Tripp punkt når man kommer inn i veidele


Kommer til to veideler, rett frem i første og til venstre i neste. Avstand mellom veideler kan være typisk 5-30 meter. Tripppunkt kan være ved første veidele (les kjøreorden nøye)Ta til høyre NB! Ikke kort svingen med veistubb integnet med stiplet linjeForbi hus og sving av til høyreInn i rundkjøring, tredje vei ut.Under bro så sving høyre. Tripp når man svinger av til høyre om ikke annet angittTa til høyre når du kommer inn i T-kryss. Tripp punkt når man kjører inn i krysset


Samme som over med skiltgjenngivelseTa til høyre når du kommer inn i lysregulert T-kryss

Felles for tuilpanpilene er at det er angitt hvor langt man har kjørt fra start på etappen (TK) slik kan en bekrefte mot trippteller at man faktisk svinger på rett sted. På samme tulipanpil vil det også være angitt hvor langt det er til neste tulipanpil, og ofte gjenstående avstand til slutt etappe (TK)

Noen ganger kan kjøreordren supleres med skisser, disse inneholder tripp angivelser som er førende for hvordan man skal kjøre et avgrenset parti med småveier, ofte litt frem og tilbake og noen ganger samme vei 2 eller 3 ganger:


I Spiralchallenge 2007 ble vi ved hjelp av skisser loset nærmest gjennom hagen til et privathust, de hadde en elegant liten privat rundkjøring forann inngangsdøren som vi faktisk skulle ta med oss :-) Man kan jo gjette om det var plassert ut en passeringskontroll (PK) bak prydbuskene i den private oppkjørslen?