onsdag 17. oktober 2007

Challenge for Dummies - Tidtabell

Uten at jeg kan si det sikkert så finnes det nok varianter av tidtabeller der ute. Selv har jeg alltid med to eksemplarer av KNA sin tidtabell i A5 format. Men pga hvordan vi har organisert oss i bilen under kjøring så har jeg prøvd å tilrettelegge tidtabell i Excel, har søkt å oppnå et par fordeler

1. Kan produsere mine egne tidtabeller, kan legge inn hastighet som 45,5 km/t

2. Fjerner visning av minutter da vi kun "bryr oss" om sekundene

3. Ønsker en layout der man leser nedover til venstre i tabellen slik at denne kan ligge til venstre for og delvis under kjøreordren på kartbordet, da tar den lite plass

4. Har mulighet for å variere på fontstørrelser etc for lesbarhet

Som dere vil se av Challenge for Dummies - Intro benytter vi tidtabellen under regularity delen av en pålitlighetsetappe. Det er allerede mye å forholde seg til for kartleser så for å minimere belastningen sitter sjåfør med stoppeklokken, som jeg har montert oppå dashbordet i forann rattet så jeg slipper å flytte blikket for mye når jeg kjører.

Ved start regularity nullstiller vi en trippteller (dvs et av to telleværk på samme tripp, bruker Brantz med 2 tellerværk), og vi nullstiller stoppeklokken. På starttidspunkt for regularity startes stoppeklokken og når vi begynner å kjøre starter trippen å telle.

Kartleser leser opp tiden vi skal benytte på de første 100 meterene fra tabellen og indikerer så når vi har kjørt 100m (trippen viser 0,10). Dernest leser han sekunder vi skal benytte på 200m og indikerer når dette inntreffer, slik fortsetter vi for hver 100 meter, ofte får vi ikke dette til for hver 100m da kartleser også må lese kart.
Jeg sjekker av med klokken og melder tilbake om vi ligger 1, 2, 3 sekunder bak eller forann tabellen. På denne måten får vi begge en følelse for hvordan vo har gjort det når regularitien er fullført.

En annen ting det kan være litt vrient å fange opp som nybegynner er om trippen ikke viser riktig (stemmer ikke med angivelse på en tulipan i kjøreordren). Selv om trippen i utgangspunktet er rikitg kalibrert, kan det oppstå avvik fordi du ligger etter på stoppklokken og må kjøre inn tid. På trange grusveier skaper dette fort problemer fordi man i praksis begynner å korte inn svingene, eller kjøre såkalt "rallyspor", trippen vil da fort kunne vise f.eks 10 meter for lite ved neste tulipan.

Viser trippen for lite har du kjørt for fort i forholf til den snittfarten du skal holde på regualaritien, dette korrigeres ved at man utlikner avviket på trippen med å legge avviket konvert til sekunder på på stoppeklokken, på denne måten kan vi fortsette å kjøre med avvik evt kompensere ennå mer senere dersom trippaviket vokser.

Det kan være greit for kartleser å slippe denne jobben da han som regel har mer enn nok med å finne vei, lese tidtabell og tripp. Sjåførhjernen har ofte ledig kapaitet til enkelt å korrigere mot stoppeklokken, dvs si legge seg bevisst f.eks fire sekunder over kartleser leser fra tabellen.

På samme måte er det sjåføren som korrigerer hvis man får et uventet tillegg i tid under regularity, f.eks hvis man skal passerer over et tun og må holde 25 km/t når snittfarten under regularity egentlig er 47 km/t og dette er hensyntatt av arrangøren med skilting av 25 sone og deltakermelding til bilen om at det skal legges på tid.

Her ser du et utsnitt av en tidtabell der minutter er fjernet for å få mindre støy, og lesningen foregår nedover i 100m intervaller

Øverst og nederst på tidtabellen står det også hvor mange sekunder som skal korrigeres for den gitte hastigheten

For 39km/t står det:

Viser trippen for lite skal tid legges til på stoppeklokken: 10m=0,9s 20m=1,8s 30m=2,7s 40m=3,6s 50m=4,5s

Mal for tidtabell kan du laste ned her, husk at farten kan du selv sette i celle C3 og informasjonenen på toppen vil automatisk oppdatere seg. Har du mulighet for to-sidig printing kan du vurdere denne (men må justeres hvis du har en annen printer enn meg)

Må inrømme at vi ikke får til dette så perfekt ennå dersom regularityen krever noe kartlesing (er det noen som gjør det?), er derimot regularitien slik at den følger en ensom grusvei inne på skogen får man frigjort mer tid til finslipe sekunder og kjøring slik at de hemmelige tidkontrollene ikke blir så skumle. Midnattssolsrallyet er et fint eksempel få dette, løpet passer derfor egentlig nybegynnere ganske bra.

Nå her jeg en misstanke om at der erfarne Challenge kjørerene legger seg 1 til 2 sekunder forann skjema og bremser ned når de "vet" at den hemmelige tidkontrollen kommer. På denne måten takler de bedre uforutsette hendelser på veien som gjør at du kan tape tid (hindrende konkurrenter, forbikjøring, full stopp i kryss, stein ieller hull veien, krapp sving eller bakketopp med dårlig sikt osv er kun noen eksempler på potensielle problemer)

Siden jeg regner med at det er forskjellige måter å kjøre etter snitthastighet åpner jeg dette innlegget for kommentarer, hadde vært morsomt med tilbakemeldinger på mine erfaringer og tips som gjør at vi alle kan forbedre oss :-)

1 kommentar:

Jan Chr. Haugerud sa...

NB! ny og forbedret tidtabell er lagt ut i forumet