lørdag 6. oktober 2007

Challenge for Dummies - Hastighetsskifte

I løpet av 2008 var det etterhvert vanlig med hastighetsskifte i C-klassen. Det vil kort og greit si at man skal kjøre en del av en regularity i én hastighet, neste del i ny hastighet osv. Det kan være flere hastighetsskifter etter hverandre, mest vanlig er ett skifte. Felles for de forskjellige hastighetene er at man får oppgitt (eller kan avlede) hvor langt man skal kjøre på hver hastighet

Løsningen for hvordan man håndterer dette er enkel og vil fungere selv om man ikke er på rett sted til rett tid.

Når man har distansen på de forskjellig hastigehetene slår man opp i tidtabellene og sjekker tiden som skal benyttes på hver hastighet. Regelen at man restarter tripp og stoppeklokke uavhengig av hverandre ved hvert fartsskifte, ved start regularity starter man tripp og stoppeklokke samtidig.

Når man skal skifte fra en hastighet til ny hastighet vet man hvor dette skal skje ihht trippavstand (trippen nullstilles/restartes på rett sted) og man vet når dette skal skje ihht stoppeklokken (som nullstilles/restartes på rett tidspunkt). Bruk hastighet og distanse som oppslag i tidtabellen for å avlede tiden som skal benyttes på hver hastighet.

Trikset består altså i å restarte tripp og stoppeklokke uavhengig av hverandre, kjører man perfekt vil det skje på samme tidspunkt for da er man på riktig sted til riktig tid. Dersom motsatt er tilfelle vil metoden ta høyde for dette ved at instrumentene restartes uavhengig av hverandre.

Ingen kommentarer: