søndag 25. desember 2016

Aker og Bærum Motorsport ny klubb, og siste fra Oddvar....


Velkommen til vår nye klubb. Vi kan stolt si at vår tilsluttnig til NBF ble bekreftet i dag 14 desemeber 2016, og er den første klubben tilsluttet etter søknad. Les mer her...www.abmo.no


Hei alle sammen !Det blir løp 7. januar så gjør klar biler «og folk»…….

KNA Drammen arrangerer «Vinterløpet 2017», 7/1-17 med base på Sanden Hotell i Hokksund. Et enkelt løp på 180 km og 4 F-etapper og 4 P-etapper med start 1. bil kl. 10:00.
Håper på realt vinterføre og som vanlig, på vinteren, kjører vi «publikumsetappe» på Store Valle i Lier på ettermiddagen.

Stor takk til NTM Trailer & Tipp v/ Rolf Lie hjelper oss slik at det blir Challenge-cup også i 2017. Innbydelse til cupen legges ut på www.Challengeportalen.no før nyttår.
Revidert reglement for Challenge-løp vil legges ut på www.bilsport.no innen 31/12-16 og det blir nok ingen «dramatiske» endringer.

Veldig hyggelig at 45 engasjerte deltagere og arrangører møtte opp til Challenge-konferansen på Helsfyr Hotell 19.november. Her ble det utvekslet erfaringer og nyttig informasjon både for arrangører og deltagere.
Dette gir mersmak og vi satser på at NBF inviterer til konferanse og premieutdeling i november 2017.

Kjempebra initiativ til å opprette «Facebook-gruppe» som, allerede etter noen dager, har ca. 150 medlemmer og vil skape større interesse for det vi driver med.

Stor interesse fra norske deltagere i Monte-Carlo Rally Historiqe, hele 18 norske lag deltar og håper alle benytter løpet 7/1 til en test av bil og utstyr.
Løpet starter 25. januar med målgang i Monte Carlo 1. februar og for de som vil ha informasjon, og etter hvert, resultater. Ønsker alle lykke til !

Arrangøren av Winter Trial hadde nok forventet mer enn 1 lag fra Norge til sitt løp. Løpet starter i Maastricht og kjører gjennom Tyskland og Tsjekkia med målgang i Østerrike
Starter 22. januar med målgang 27. januar og påmeldingen stenger 20.desember, så det er ennå muligheter………..
Link til hjemmesiden: http://www.thewintertrial.nl/

Og til slutt, dere som ikke ønsker flere «masemailer», gi meg beskjed så slettes dere fra listen.

Ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår !!!!!

Mvh.

Oddvar M.
90 01 94 90

Hei !

Denne mailen sendes til arrangører i 2016 og ber dere sjekke datoer, navn og arrangør samt datoer for 2017.

Pr. i dag er kun 4 løp anmeldt til NBF og innbydelsen til NTM Challenge-cup 2017 «spikres» 31/12-16. Dette er etter tidligere ønsker fra deltagerne slik at sesongen kan planlegges og da får vi lytte til «allmenheten».

Løp som ikke er bekreftet innen 1/1-2017 vil derfor ikke bli tellende i årets cup.

Ønsker tilbakemelding på vedlagte forslag til innbydelse for 2017 og håper dere tar dere tid i en travel juletid.

Vil ønske dere alle en riktig God Jul !


Mvh.

Oddvar M.
90 01 94 90Challenge-cup 2017
 
Vi har gleden av å invitere dere til

NTM Trailer & Tipp AS Challenge-cup 2017


Følgende løp vil telle i cupen:

7. januar          KNA Drammen                                    Vinterløpet
4. mars             KNA Halden                                        KNA Halden Vinter Challenge
25. mars          KNA Halden
14. mai            NMK Sandefjord                                  Vestfold Challenge
27-28. mai        KNA Halden                                        Fredriksten Challenge
17. juni            KNA Vest Agder                                   KNA Challenge Sør
19. august        NMK Sør-Gudbrandsdal                      Lillehammer Challenge
2. september                                                               John Unneruds Minneløp.
23. september  KNA Drammen                                    Spiral Challenge
??. ?????                                                                   Hadeland Challenge
17.oktober      Asker & Bærum Motorsport          Stifinner`n Challenge

1. KLASSEINNDELING

Det innbys det til konkurranse for førere og kartlesere i klassene A, B og C (Debutant) ***.

*** I cupen vil det utarbeides felles resultatliste for klasse C og Debutant og «cup-poeng» deles ut etter felles resultatliste. Alle vil da være med på totalisten i klasse C.

Det innbys i tillegg til en egen cup for førere på Ferdighetsetapper.

2. KJØREORDRE/LØYPE
Arrangøren står fritt til å lage kjøreordre/løype med forskjellig vanskelighetsgrad for de ulike kartleserklasser.

3. TELLENDE LØP
6 løp er tellende i poengsammendraget. Arrangeres det 6 eller færre løp er alle tellende.
Ved deltakelse i flere enn 6 løp strykes poeng i h.h.t regelverk, se punkt 4.

4. POENGBEREGNING
Poeng beregnes etter skalaen: 20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 - 1.
Beste deltager i en klasse får 20 poeng.
Arrangørens offisielle resultatliste legges til grunn for poengberegningen.
Har en deltager fullført et løp, men faller utenfor «poengberegningen» tildeles deltakeren
0,5 poeng. Deltakere som har brutt løp registreres ikke i cupen.

Medlemmer i sportskomiteen for en arrangør tildeles 13 poeng.
Medhjelpere (løpsdagen) for en arrangør tildeles 5 poeng.
Arrangørpoeng til gis kun til ett løp pr. sesong.

Deltagere i klasse A og B, som benytter biler produsert etter 1991 eller 4WD tildeles ½ poenguttelling.Dersom to eller flere deltakere står med samme poengsum etter siste løp, vil deltager med flest 1.plasser rangeres først. Er det fortsatt likhet vil den med flest 2. plasser rangeres først. Ved fortsatt likhet fortsetter dette med 3.plasser o.s.v. Eventuelle resultater som er strøket vil i denne sammenhengen telle med.
Er det fortsatt likhet vil beste plassering i siste løp telle, eventuelt nest siste løp o.s.v.

Poengberegning foretas av Oddvar Moland og spørsmål i forbindelse med poengberegningen kan gjøres på tel. 90019490 eller omolan@broadpark.no

Poengstatus etter hvert løp vil bli lagt ut på www.challengeportalen.no


5. ARRANGØRENS TILLEGGSREGLER.
Arrangørens egne tilleggsregler for hvert løp gjelder i tillegg til disse.

6. REKLAME
Det vil bli utlevert 2 stk. dekaler fra NTM Trailer & Tipp AS som settes på toppen av startnummeret på begge fordører.

7. PREMIEUTDELING
Det er separat poengberegning og premiering for fører og kartleser. Det vil bli utdelt 3 premier i hver klasse. Førerpoeng beregnes i samme klasse som kartleser. Poengberegning for hvert løp vil bli foretatt etter at eventuelle protester og appeller er avgjort.

Premieutdelingen vil bli foretatt i forbindelse med «Challenge-konferansen» ??. november 2017 på Helsfyr Hotell.

VEL MØTT TIL CHALLENGE-CUP 2017 !!!!!

Asker og Bærum Motorsport
KNA Halden
NMK Sandefjord
KNA Vest Agder
KNA Drammen
NMK Sør-Gudbrandsdal


21/12-16 om
 

søndag 2. oktober 2016

Stifinnern 2016


Meld deg på Stifinnern her

Les Oddvars oktober newsletter og invitasjon her....

Hilsen Vidar Holum NAF Motorsport Asker og Bærum

lørdag 10. september 2016

Nytt navn?

Stem på nytt navn på Challengeløp.

Stem her...

Ferdighetsseksjonen i NBF sier at avstemingen vil være veiledende.
Hei
Det kom en spennede mail fra Ferdighetsseksjonen i NBF i går.
Man ønsket innspill på nytt navn på Challenge som de færreste utenom menigheten vet hva er....

Denne løpsformen trenger også en revitalisering deltageantallet er på vei ned og gjennomsnittsaldren øker. Er vi i ferde med å kjøre oss fast i den gamle PO grøfta med for kompliserte løp på for dårlige veier?

Så navneforslaget som kom fra FS var Historisk Politlighetsløp.

Så nå går debatten konstruktivt på en mailliste, Monty kom med forslag Historisk Landveisløp noe jeg synes var bedre og hadde den historiske susen.

Men med Historisk så forsvinner mer moderne biler og elbiler hvis vi hever blikket 10 år frem +.

Etter det fulgte forslag om Landeveisrally, Økonomirally osv. (ikke heng deg opp i økonomiløp det er det bare oss nær pensjonsaldren som husker)

Håper også FS reviderer løpsformen, hvis man ønsker å få tilbake alle oss som ikke mestert komplisert Challenge, men har biler og ønsker å kjøre litt.

Flott at FS har sendt ut dette på høring og debatt!

Dessuten har NAF lang tradisjon når det gjelder løpsformen, snart 100 år.
Følgende artikkel står å lese i Norsk Motor-
blad Nr. 4 1927
”N.A.F. avholder paalidelighets- og frem-
komlighetsløp paa vinterføre søndag 7.
Mars.
N.A.F. s energiske sportskomite har
planlagt avholdelse av et vinterløp paa
landevei for automobiler, det første i større
målestokk her i landet. Løpet blir arrangert
som et 1-dags paalidelighetsløp over 250
km. Det er aapent for alle og deltagerne
blir inddelt i to klasser, en for tidligere
præmierte i automobilløp, en for tidligere
ikke-præmierte 

Oddvars liste over løp 2016...
Minner om John Unneruds Minneløp, 3 september. For de som ble «litt skremt» i fjord er det bedre veier i år.
Det er plass til mange flere deltagere og link til påmelding er: http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=58
Påmeldingsfristen er satt til 23.august. Er usikker på om påmelding stanser denne dagen.
Da sjekker dere www.challegeportalen.no og sender en mail eller ringer til følgende:
Arrangør: NAF Øvre Østfold
Løpets adresse er: Slemmestadveien 30, 1408 Kråkstad, torillrb@online.no
Telefon: 938 77 700 (løpsleder Tom Wiktorin).
Husk også Spiral Challenge 10.september. Alle opplysninger om løpet finner dere på www.challengeportalen.no.
Kan love dere et spennende løp, med fine veier og vi har også dette året funnet veier som ikke har blitt brukt i billøp tidligere.
Ferdighetsetappe på Burud, og som vanlig avsluttes løpet med 2 F-etapper ved Eikersentret.
24.september kjøres det løp på Hadeland og her er link til påmelding, http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=59
Vedlagt er oppdaterte resultater fra NTM Challenge-cup og her blir det spenning om plasseringene. Nå må enkelte begynne å stryke løp og da kan resultatene fort endre seg.
Mvh.  Oddvar M.