lørdag 6. oktober 2007

Challenge for Dummies - Tidkort

Tidkort blir uttdelt med kjøreordren og benyttes til å registrere:

  • Start tidspunkt for hver etappe
  • Slutt tidspunkt for hver etappe
  • Passeringskontroller
Postmannskapet på de hemmelige tidkontrollene noterer ditt passeringstidspunkts som sendes inn til sekretæriatet, dette ses i forhold til starttidspunktet på P-etappene for den enkelte bil som grunnlag for å beregne endelig resultater for løpet. For O-etapper vil det være grunnlag for å se om du kommer for sent inn til etappens slutt, mest sannsynlig fordi du kjørte feil :-)

Tidkortet fraktes i bilen under hele løpet og leveres på slutten av løpet, alternativt underveis i løpet om flere tidkort er i bruk.

Tidene fylles ikke inn selv, dette gjøres av postmannskap på etappens start eller slutt


Passeringskontroller noteres på tidkortets side 2 i den rekkefølgen man passerer dem underveis i løpet. Vær også klar over at det finnes såkalt stemplingskontroll, da må man kanskje ut av bilen og stemple i første ledige rute med et stempel som utplasssert på etappen, stempelpute må derfor være fast rekvisita i bilen. Passeringskontroller i form av bokstavskilt noteres fortløpende med penn. Man vil oppleve at postmannskap på etappens start eller slutt ofte signerer i første ledige rute, dette for å hindre at man manipulerer kortet, derfor viktig at det noteres direkte i kortet mens man kjører!


Dette kortet er det sjåføren som bør ha ansvaret for, men rutinene er nok forskjellige fra bil til bil.

Finn ut når tidkortet bør levers her

Ingen kommentarer: