torsdag 4. oktober 2007

Challenge for Dummies - Prikkbelastninger

Klippet fra Challengereglementet á 1.jan.2005

§ 571. Beregningsgrunnlag.


Åpen tidskontroll:

 • Manglende kontroll straffes med 300 prikker.
 • For tidlig ankomst straffes med 20 prikker pr. minutt.
 • For sen ankomst straffes med 10 prikker pr. minutt,
 • Max. prikkbelastning pr. kontroll er 300 prikker.
Hemmelig tidskontroll på pålitelighetsprøver:
 • Manglende kontroll straffes med 300 prikker.
 • For tidlig eller sen ankomst i forhold til idealtiden, 1 prikk pr. sekund.
 • Max. prikkbelastning pr. kontroll er 300 prikker.
Hemmelig tidskontroll, øvrige etapper:
 • Manglende kontroll straffes med 300 prikker.
 • For tidlig ankomst i forhold til § 566 Etapper (60-km regelen), 100 prikker.
 • For sen ankomst straffes ikke.
Passeringskontroller:
 • Manglende kontroll straffes med 100 prikker.
 • Kontrollene må være notert i riktig rekkefølge.
Ferdighetsprøver:
 • Tidsprikker, 0,2 prikk pr. sekund anvendt kjøretid.
 • Kjegleberøring, 2 prikker pr. kjegle.
 • Deltagernes kjørerute kontrolleres av faktadommere. Passeringskontroll-skilt kan også utplasseres. Manglende registering av passeringskontroll-skilt resulterer i max.tid på ferdighetsprøve uten å belastes med øvrige prikker.
 • Feil utført prøve straffes med max.tid i h.h.t. § 566 Ferdighetsprøve.