tirsdag 1. januar 2008

INVITASJON TIL CHALLENGE-KONFERANSE 8 MARS 2008


Sted: Lier Veikro, Lierbakkene 12 i Lier (Tidligere Lierkroa på gamle E-18)

Tid: Lørdag 8. mars, kl. 09:30 til ca. kl. 17:00.

Program: Kl. 09:30 – 12:00 Vi ønsker å oppdatere Challenge-reglementet slik at det er

tilpasset dagens situasjon og i samarbeid med utøverne.

Kl. 12:00 – 13:00 Lunsjpause

Kl. 13:00 – 15:00 Hvordan ønsker vi kjøreordren utformet, vanskelighetsgrad, oppsett, kart, ulike etapper, passe for nybegynnere og rutinerte.

Kl. 15:00 – 17:00 Nyttig informasjon for arrangører, nye og gamle. Forarbeid, trasèvalg, kjøreordre og kart, tid-kort, innbydelse, tilleggsregler, startprogram og resultater.

Det aller meste av det som trengs er tilgjengelig og, ved forespørsel, kan dette sendes på mail.

(Det vil bli noen kortere pauser i løpet av dagen)

Påmelding og henvendelser: Oddvar Moland, tel. 90019490 o.moland@c2i.net

Påmelding innen 1. mars 2008.

Kursavgift: Kr. 200/- pr. pers., betales ved ankomst. Ønsker dere Kjøreordre og kart tilsendt før konferansen, innbetales kr. 250/- til konto 2260.20.00870 som dekker kursavgiften + porto.

Lunsj bestilles og betales av hver enkelt.

Kurskomitè: Aasmund Kleve, Stein Røed og Oddvar Moland.

Tilleggsinformasjon: Challengereglementet:

Vi forutsetter av den enkelte har gjort seg opp en mening og forberedt seg i forkant. Enten dere er nybegynnere eller etablerte har dere sikkert en mening om hvordan man kan få et enklere og bedre reglement. Det er viktig at også våre ”nye” deltagere engasjerer seg, hvordan tolker dere reglementet som ”nye” i sporten.

Reglementet ligger på www.bilsport.no eller dere kan også få dette elektronisk ved henvendelse til o.moland@c2i.net. Reglementet vil også bli utlevert på konferansen.

Kjøreordre og kart:

Vi har ennå høsten og vinterens løp friskt i minne og vi opplevde da 3 ulike varianter av kart og kjøreordre. Positivt eller negativt ? Er ”gjenkjennelseseffekten” viktig for nybegynnerne eller ”går de på med krum hals”. Det er nybegynnerne vi ønsker å ta hensyn til, men vi må heller ikke ”nedprioritere” de etablerte. Tulipanpiler i kjøreordre på transport- og pålitelighetsetapper. O-etapper, inntegning eller beskrivelse. Type kart til de ulike etapper. Ferdighetsprøver.

Håper på en konstruktiv debatt og at vi kan enes om et konsept alle har glede av.

Vi bruker siste arrangerte løp, ”Vinter Challenge” som et utgangspunkt og diskuterer oss fram til en ”mal”, eller kall det gjerne regler man, som arrangør, må etterleve.

Kjøreordre, klasse C og kartbok kan sendes til de deltagerne som ønsker dette i forkant av konferansen, se under punktet ”Kursavgift”.