torsdag 4. september 2008

Påminnelse Monte-Carlo møte onsdag 10 september kl 19.00 presis ! på KNA hotellet i Oslo.


Innbyder er KNA ved "hovedbølet" / president Ola Loennechen / Hallgeir Raknerud.

Monty Karlan har fått i oppgave å være ansvarlig for møtet. Dette oppdraget "arvet" jeg etter Konrad Bryde, i 1975. Bryde var i sin tid President i NBF ( Nevnden for motorsport i Norge ) samt President i KNA og visepresident i det internasjonale FIA )

Jeg er på vegne av ACM i Monaco, sammen med Øivind Grimsmo Jr. og Hallgeir Raknerud fra KNA's administrasjon, også ansvarlig for gjennomføring av

Start for Rallye Monte-Carlo Historique uten for KNA-Hotellet

Onsdag 28. Januar 2009 kl.19.00

Møtet 10.9 vil ha et panel bestående av Svein E. Hansen, Aasmund Kleve, Oddvar Moland samt undertegnede. Vi vil gå gjennom alt som har med påmeldinger å gjøre samt generelle informasjoner som er av betydning for potensielle deltagere til løpet. Vi vil forhåpentligvis kunne svare på alle spørsmål av betydning for deltagerne.

Arne Frogner og Gustav Fr. Huseby vil informere om det vi vet om den franske VT-trippen, erfaringer og installasjon.

Det oppfordres spesielt til potensielle deltagere som erfaringsmessig er sent ute med påmeldinger om å være tilstede på møtet. Det er ikke sikkert at arrangøren er like glad for Fedex-post samme dag, eller dager for sent i forhold til påmeldingsfrist. En hovedgrunn for møtet er å være tidlig ute med informasjon og hjelp til nybegynnere.

Som potensielle deltagere vet så er det 2 tilbydere av ruteopplegg for løpets gjennomføring.

Etter at møtet offisielt er slutt noe før kl. 21.00, vil panelet og undertegnede ha et mindre møte for de som ønsker å bruke opplegg fra undertegnede. Her vil de som har bestilt pakken, eller ønsker å gjøre det om de skal delta i løpet, få mer informasjon om tilbudet, hva det består i samt hotell-bestillinger for Valence og Bad Homburg.

Det anbefales at den andre tilbyder kanskje avholder et tilsvarende møte for sine kunder…

Litt kjedelig at det er 2 leverandører av denne pakken til pluss minus 20 lag, men slik er det nå engang…


For KNA og panelet

Monty Karlan

Bekkestua 4. September

PS kaffemaskinen er i drift, det legges kr 10 pr krus i en skål på bordet for de som hjelper seg selv.

Resten sponses av klubben. Evt bestillinger av mineralvann eller noe å tygge på vil skje hos servitør ved møtets start.

-o-

NB! Sjekk eget innlegg for oppsummering av fjorårets påmelding (sett fra en nybegynner)