tirsdag 30. september 2008

INNBYDELSE TIL LAND & STRAND CHALLENGE 2008

NAF Motorsport Kristiansand har gleden av å invitere til challengeløp i klasse C og C2 24.10.2008

Arrangør: NAF Motorsport Kristiansand


Løpsdato: 24. oktober 2008. Første bil starter kl. 19:00


Start/ mål: Kilen Grendehus, Finsland, 35 km nordvest for Kristiansand på RV 461.


Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne og hemmelige tidskontroller. Løpet inneholder 1 ferdighetsetappe, 2 pålitelighetsetapper og 2 enkle orienteringsetapper.

Kjøreordren inneholder alle relevante opplysninger. Kjøreruten er markert på kartkopi med inntegnet løype på pålitelighetsetappene og med tulipanpiler i kjøreordren for alle relevante veideler. På O-etapper bestemmes kjøreruten av inntegnede piler og punkter samt markeringer for skisser på kartet. I kjøreordren er det tulipanpiler for alle relevante veideler, samt skisser. På alle kartkopier er det markeringer for åpne tidskontroller.


Veistandard: Offentlige asfalt-/grusveier og private veier av god standard.


Anmeldelse: Post:

Hakon Berge-Hansen, Øvland, 4646 Finsland,

E-mail: hakon@fyno.no

SMS: 48 29 02 27

Telefaks: 38 18 17 30


Anmeldelsesfrist:

17.oktober 2008 innen kl. 24:00, pr. post, SMS, telefaks eller E-mail.

Etteranmeldelse kan godtas inntil løpsdagen 24.oktober 2008 kl. 12:00.


Anmeldelsesavgift:

Innbetales kontant løpsdagen

NOK 400,-

Etteranmeldelsesavgift er + kr.100,-

Anmeldelsesavgiften inkluderer kjøreordre og kart, arrangørens forsikring, samt varme pølser etter innkomst.


Løpets lengde: Ca 70 km.


Kart: Kartkopi, Spesialkart i målestokk 1:50 000


Klasser: C og C2.

Vi ønsker spesielt å innby nybegynnere og oppretter klasse C2. I denne klassen starter tidligere deltagere premiert mindre enn 3 ganger i klasse C og debutanter.

Deltagere med erfaring fra Bil-Orientering vil bli satt i klasse C.

Kjøreordren har tulipanpiler for alle relevante veideler.

Kjøreordren vil være lett gjenkjennelig, og bygger på samme prinsipp som for eksempel Skjærgårdsløpet 2008.

Ferdighetsetappen premieres ikke separat.

Bilen og utrustning:

Registrerte biler i god drifts- og sikkerhetsmessig stand.

Bilbelter er påbudt og på ferdighetsetapper skal deltagere i åpne biler benytte hjelm.


Deltagere: Det er kun tillatt med 2 personer i bilen. Deltagere må ha gyldig lisens og kvittering for gyldig medlemskap i klubb. Engangslisenser kan løses ved start. Fører av bilen må ha gyldig førerkort.

Engangslisens pr. deltaker kr. 100,-


Premiering: Minimum ¼ av startende pr. klasse premieres. (kl. C og C2).


Tilleggsregler: Sendes deltakerne på e-mail etter forespørsel. Utleveres ellers før start.


Reglement: Se www.bilsport.no , www.challengelop.no eller kontakt Norges Bilsportforbund, tel. 23 05 45 00.


Kartleserkurs: Ta kontakt med arrangøren på tlf. 48 29 02 27 om dere trenger en gjennomgang i bruk av kjøreordre og kartbok. Det vil bli en kort oppsummering av kartlesing før løpet.