onsdag 29. mars 2017

Hold av 30 september..... Første challengeløp arr. av en av de Frittstående Motorsportsklubbene!

Grunnet kollisjon med annet arrangement som Østfold Motorsport er engasjert i, blir John Unneruds Minneløp flyttet. Opprinnelig  dato var 26. august og løpet vil nå kjøres 30. september. Siden det er informert om dette i god tid,  vil løpet fortsatt telle i NTM Challenge-cup.