torsdag 13. mars 2008

INNBYDELSE TIL ”PR-CHALLENGE 2008”

Norsk Morgan Klubb har gleden av å innby deg til ”PR- Challenge 2008”

Arrangør: Norsk Morgan Klubb, v/H-P Rognstad, telefon 67 06 76 00/ 90 88 78 40.

Løpsdato: 10 april 2008.

Løpets start/ mål: PR-Foto, Industriveien 16, 1483 SKYTTA. Første bil med start kl. 19:00, i mål ca kl. 20:30.

Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne og hemmelige tidskontroller. Etappene kan inneholde transportetapper, orienteringsetapper og pålitelighetsetapper. Det vil også inngå 1 ferdighetsprøve i løpet.

Kjøreordren inneholder relevante opplysninger som gjelder alle klasser samt tilleggsopplysninger, omfang avhengig av hvilken klasse. Kjøreturen er markert på kartkopi med inntegnet løype og på O-etapper er det inntegnede piler og punkter. På alle kartkopier er det markeringer for kontroller.

Veistandard: Offentlige asfalt-/grusveier og private veier av god standard.

Anmeldelse: Norsk Morgan Klubb; Fjordmog.no eller PR-Foto, P. B. 2, 1483 SKYTTA, Fax 67 06 76 01, eller E-mail: hanber@phs.no, eller hpr@pr-foto.no

Link til påmeldingsskjema: http://www.oslo.kna.no/index.cfm?template=1&id=111

Anmeldelsesfrist: 28. Mars 2008 innen kl. 24:00, pr. post, telefaks eller E-mail vedlagt. kvittering for betalt anmeldelsesavgift.Etteranmeldelse kan godtas inntil 4. april kl. 15:00.

Anmeldelsesavgift: Innbetales til konto 1201.28.83453.

NOK 700,- innbetalt innen 28. Mars 2008 på konto.

NOK 900,- innbetalt innen 4. April 2008 på konto.

Anmeldelsesavgiften inkluderer kjøreordre, kart, enkel servering og arrangørens forsikring. Ved avbud innen 1. april refunderes 100 % av anmeldelsesavgiften, ved avbud innen 5.april refunderes 50 %.

Løpets lengde: Ca 60 km.

Kart: Kartkopi, Oslo Nordmark sommer (topografisk), målestokk 1:50 000.

Klasser: A, B, C og C2.

Vi ønsker spesielt å innby nybegynnere og oppretter klasse C2. I denne klassen starter tidligere upremierte deltagere i klasse C og debutanter. For denne klassen vil ikke prikkbelastning på P-etapper telle med i resultatet. Fokus skal være å kjøre riktig vei.

Ferdighetsprøver premieres etter klasse A – C2 (kun første premie).

Kurs: For de som ønsker en gjennomgang av en kjøreordre med tulipanpiler og O-etapper holdes det et ”mini-kurs” hos Harald A. Møller, Frysjaveien 33, torsdag 27. mars 18:00. Varighet ca. 1 ½ time. Påmelding til montyk@online.no innen tirsdag 25. mars


Bilen og utrustning: Registrerte biler i god drifts- og sikkerhetsmessig stand. Bilbelter er påbudt og på ferdighetsprøver skal deltagere i åpne biler benytte hjelm.

Deltagere: Det er kun tillatt med 2 personer i bilen. Deltagere må ha gyldig lisens og kvittering for gyldig medlemskap i klubb. Engangslisenser kan løses ved start. Fører av bilen må ha gyldig førerkort.

Startliste og startprogram: Mailes til førere og kartlesere i løpet av 4. april

Tilleggsregler: Ligger på www.fjordmog.no og www.oslo.kna.no etter 14/3-08. Se samme sider for informasjon og for link til påmeldingsskjema, se under ”Anmeldelse”.

Reglement: Se www.bilsport.no eller kontakt Norges Bilsportforbund, tel. 23 05 45 00.