mandag 10. mars 2008

CHALLENGE-KONFERANSEN 8. MARS 2008 på Lierkroa


Et førtitalls Challenges entusiaster møttes på Lier kroa lørdag for å diskutere fremtiden og utviklingen til løpsformen Challenge.

I spissen for den fint gjennomførte konferansen sto:

Stein Røed NAF AB, Aasmund Kleve NAF AB, Rolf Lie KNA og Oddvar Moland NBF/KNA.

Fra NBF’s ferdighetsseksjon møtte lederen Stein Hardeng.

De 2 bilorganisasjonene KNA og NAF var godt representert både med aktive og arrangører for å utvikle sporten videre og med et speielt fokus på C klassen og nybegynnere.

Challenge er i utvikling og nye arrangsjører kommer både i Kristiansand og Bergen, dette er positivt slik at vi kan kjøre konkuranser på nye veier i hele Norge.

Temaene som stod på dagsorden var 2007 sesongen, hva er bra, hva må vi endre. Planene for 2008 sesongen og informasjon om NTM Challenge-cup.

Diskusjon om hva vi kan gjøre for å rekruttere nye og beholde ”gamle” deltagere. Hvordan ønske vi at løpene skal være. Fokus på nybegynnere, oppsett av kjøreordre og hvordan ønsker vi at de ulike etapper skal gjennomføres (Transportetapper, Pålitelighetsetapper, Orienteringsetapper og Ferdighetsetapper).

Gjennomgang av Challengereglementet med bakgrunn i forannevnte konklusjon. Nyttige tips og informasjon til nye og gamle arrangører. Maler og informasjon som benyttes i dag og som kan deles med nye arrangører.

Vi får i år muliget til å teste et samarbeide med en rallyarrangør hvor Challeng får kjøre før rallyet starter. Dvs. Etter at veier er stengt men før K bilene kommer. Dette skal bli spennende å evaluere og kan bidra både med med klokke testing og økonomi for rallyarrangørene.

Konferansen samlet rund tidsiktige entusiastbiler. Foto: Bjørn Lahus


Hilsen
Vidar Holum
For PR gruppen i Challenge.
vidar@nafmotorsport.org
92200402

PS ønsker du mere informasjon kontakt Oddvar Moland
Terminliste og mulige løp: Se vedlagte excelark


Referat fra konferansen kan leses her...