tirsdag 27. oktober 2015

Challengsesongen 2016 begynner å ta form fortelle Oddvar....Hei !

Nytt år og nye utfordringer.


Vi håper at vi kan presentere en komplett liste over norske løp på «challenge-avslutningen» på Helsfyr 27.november og ber om at dere sender inn søknad til NBF for neste års arrangement.

Hadde også vært fint om det kom inn «noen nye» på arrangørsiden.

Datoer for NEZ-mesterskapet er også bestemt, unntatt Latvia som trolig vil kjøre i oktober, som i år.

Det er jo fortsatt snakk om rekruttering til Challengesporten og minner om at det er oss som klubber som har dette ansvaret. Uansett regelverk og «tilpasninger i regelverket» som NBF gjør, så ligger ikke dette ansvaret hos NBF. Jeg tror heller ikke regelverket stopper arbeidet med å få flere med.I 2015 ble det arrangert 1 (ett) treningsløp/ kurs med 9 deltagere i Hokksund og av disse var det 3 lag som ikke «ble med» senere i sesongen. Oppfordrer til flere kurs/ løp som kan være med på å vekke interessen.
Det var jo populært med kurs kvelden før «Vinter Challenge».

En annen viktig sak er at arrangørene følger «samme mal» når det blir laget løp. Transport-/ P-etapper angis jo med tulipanpiler der ALLE veideler hvor det kan være tvil om veivalg oppgis.
Beskrivelse av O-etapper bør også være entydige og skisser/ kartkopier bør enten være tegnet (limt) inn på aktuell kartkopi eller som ett eget ark som ligger i kartboken.
Ferdighetsetappene har blitt bedre beskrevet og enklere utformet og er, etter mitt syn, akseptable i sin utforming. Idealtid er alltid vanskelig å vurdere, men en forutsetning er jo at tiden som er oppgitt lar seg oppnå på den aktuelle etappen.  
   
Ulike kjøreordre og om det produseres tidstabeller er opp til hver enkelt arrangør å vurdere.

Det viktigste må være at C-klassene får en kjørebok hvor alle veideler, på ALLE etapper, er beskrevet med tulipanpiler.

Da «krummer» vi nakken og håper på en fin sesong i 2016.

Mvh.

Oddvar M.
90 01 94 90