lørdag 6. juli 2013

John Unneruds Minneløp

Velkommen til JUM, John Unneruds Minneløp:
Løpsdato: 28. september 2013
Løpets start/ mål: Fjellheim i Spydeberg sentrum. Første bil starter kl. 9.00. Beregnet målgang ca. kl. 17.00.
Her er innbydelsen.....