torsdag 22. september 2011

Møte om challengesportens fremtid 22.9.2011 på Tyrigrava v/gml. Mossevei.

Ved en feiltagelse er det annonsert kartleserkurs på Tyrigrava 22.9.
Dette er feil. Det er som tidligere annonsert et møte om challengesportens fremtid.
Innkallelsen er som følger: Andre enn meg har også registrert en nedgang i deltager antallet i våre løp.
I den forbindelse arrangerer jeg et sportsmøte Tyrigrava torsdag 22. september kl. 19.00, med kanskje litt å tygge i fra kl 18.00 som normalt.
Meld deg på til montyk@online.no
Agenda for møtet er som vanlig hyggelig samvær samt mulighet for arrangører til å markedsføre sine løp. Deretter ønsker jeg å diskutere :
1. Er våre løp slik dere ønsker de ?
2. Hvorfor kjører vi ikke i Bergen og Kristiansand ? ( Som normalt for meg har jeg meninger, og de kommer nok frem ! )
3. Hvilke uke dager skal vi kjøre ? Løpslengde ? Startkontingenter ?
4. Hvorledes få rekruttering.
5. Det er flere norske lag i Monte-Carlo enn i våre egne løp her hjemme. Hvorfor ?